ติดต่อเรา

 

 

 

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


นักลงทุนสัมพันธ์ : กุลนิษฐ์ สารภาพ
โทรศัพท์ :  038-691-408-10
โทรสาร :  038-692-028
อีเมล  :  IR@qualitechplc.com

21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : (+66) 3869-1408-10
โทรสาร : (+66) 3869-2028
อีเมล : info@qualitechplc.com

Office-QRYNEW-4.jpeg

50 ซอยพัฒนาการ 57 เขตประเวศ แขวงประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : (+66) 2116-9294
โทรสาร : (+66) 2722-1132
อีเมล : info@qualitechplc.com

83/50 หมู่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : (+66) 81 641 6130
โทรสาร  : (+66) 3300-5164
อีเมล : info@qualitechplc.com

Screenshot-2023-12-09-135924-1.png