การลาออกของผู้บริหาร

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทมีแผนจะนำไปใช้ลงทุนในหลากหลายรุปแบบ อาทิ พัฒนาศูนย์บริหารจัดการและบริการข้อมูลยานพาหนะ เพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างครบวงจรสร้างเสริมความปลอดภัยในภาคขนส่งทั่วประเทศ อีกทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT, AIoT เพื่อเพิ่มศักยภาพให้โครงการ Smart City Solution ต่าง ๆ อีกทั้ง ด้าน Solution AI และ Logistics Demand-Supply Platform ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยทีมงานคนไทยที่จะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการดำเนินการด้วยเงินลงทุนในหลากหลายโครงการกว่า 500 ล้านบาท และยังมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค และในตลาดโลก
และเป็นการขยายศักยภาพของธุรกิจไทย โดยที่ปัจจุบัน บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบธุรกิจ ออกแบบ วิจัย พัฒนา จัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ และพัฒนาระบบ IoT และ Artificial Intelligence (AI) ครบวงจร รวมถึงวิจัยและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อการบริหารการขนส่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : ทันหุ้น